:
+
 
  +
 
: 22.09.2009
:
: 83,132
:
: 2,216
: 6,562/5,940
( vika74 » )
. . / , /. , ,. ? - ? , . . ???? ? . .

, , .

, , .

, , .

:
__________________

ओम् मनि पदेम् हुम
+